Lokal närhet och globalt nätverk
cke traditionell revisionsbyrå med världsomspännande verksamhet

Öhrlings PricewaterhouseCoopers har sitt ursprung från 1950-talet och har sedan utvecklats genom ett antal fusioner. Firman sysselsätter idag ca 160 000 medarbetare i 150 länder. I Sverige har företaget ungefär 3 000 anställda fördelat på 130 kontor.
- Här på kontoret i Täby arbetar vi med många olika typer av företag men främst med små- och medelstora företag, säger Magnus Thorling chef för kontoret i Täby. Kontoret startades 1998 av 4 personer. Idag har personalstyrkan vuxit till 22 personer och i februari 2002 flyttar kontoret från Hägernäs till nya lokaler i Täby Centrum.
- Av medarbetarna arbetar 15 personer med revision och rådgivning, 6 personer är redovisningskonsulter medan 1 person sköter administration och interna frågor. Merparten av personalen är civilekonomer. Bland våra kunder på kontoret finns allt från små enmansföretag till företag inom stora internationella koncerner, berättar Magnus.

Stadig ökning
Kontoret har stadigt ökat sin årsomsättning från 3 miljoner kronor 1998 till omkring 20 miljoner kronor.
- Vi fokuserar vår marknadsföring geografiskt främst mot marknaden i Täby inklusive grannkommuner som Danderyd, Vallentuna, Vaxholm och Österåker. Vi förväntar oss en fortsatt expansion mycket till följd av vår kundanpassade arbetsmetodik, säger Arne Engvall grundare av Täbykontoret och delägare i Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Tjänsteområdet innefattar revision, redovisning, riskhantering, affärsutveckling och skatterådgivning.
- Vi är revisorer och rådgivare och agerar bollplank åt våra kunder i många olika frågor som rör utvecklingen av deras företag. I flera fall arbetar vi åt kunder som inte är revisionskunder, fortsätter Magnus.
Öhrlings PricewaterhouseCoopers har vuxit snabbt på den lokala marknaden. Marknaden erbjuds ett ungt och entreprenörsbetonat kontor som har ett stort kontaktnät inom det nationella och globala företaget. Det interna kontaktnätet medför att en mängd specialisttjänster kan erbjudas kontorets kunder.
- Vi är ett litet lokalt företag i det stora internationella företaget. De flesta av våra kunder är lokala ägarledda företag och jag vill att de ska möta det lilla företagets flexibilitet och anda när de kommer hit, men ändå veta om att det stora företagets resurser kan erbjudas avslutar Magnus.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Bransch:
Tjänster

Telefon: 08-54443900
Fax: 08-54443914


Email:
magnus.thorling@sepwcglobal.com

Adress:
Öhrlings PricewaterhouseCoopers
Hägernäsvägen 10
18360 Täby

| 13 SENASTE FÖRETAGEN